Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Online generalforsamling 2021
på TeamsSe hvordan du kommer på Teams

Kære medlemmer!
Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamling 2021 online i stedet for at vi samles i Tommerup på Fyn.

Datoen den 24. april fastholdes – opstart kl.10:00 – tilmelding er ikke nødvendig!

Der vil grundet omstændighederne kun være mulighed for at stemme på kandidater til bestyrelsen via mail til valg@dansklagottoklub.dk, se venligst procedure m.v. på Bilag 6 Stemmeseddel GF21.

Vi opfordrer stemmeberettigede medlemmer til at udfylde og indsende stemmesedlen - husk at tilføje medlemsnummer.

Herunder kan Du læse eller downloade:

GF21 Dagsorden Dansk Lagotto Klub 

Bilag 1 - Formandens beretning 2020

Bilag 2 - Regnskab 2020 og budget 2021

Bilag 3 - Forslag til ændring af vedtægter i forhold til antal medlemmer af bestyrelsen

Bilag 4 - Forslag til ændring af vedtægter i forhold til konkurrencemedlemskab  

Bilag 5 - Kandidatliste

Bilag 6 - Stemmeseddel til valg* – kan downloades på computer, udfyldes, gemmes og sendes pr. mail

*For at være stemmeberettiget, skal du have været medlem af Dansk Lagotto Klub i mindst 3 måneder ved afstemningens slutdato. Et familiemedlemskab giver ret til at begge medlemmer kan stemme – send da 2 stemmesedler. Selve valgproceduren fremgår af stemmesedlen.   

Vejledning og link til opkobling af online generalforsamling, vil blive sendt pr. mail senest den 23. april.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen i Dansk Lagotto Klub


Dagsorden GF 2021


Formandens beretning 20


Regnskab 2020 / budget 2021


Bilag 3


Bilag 4


Kandidatliste


Stemmeseddel


Sådan deltager Du online på Teams