Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Impressum

Denne hjemmeside drives af Dansk Lagotto Klub. Gengivelse af billeder og tekst er kun tilladt efter forudgående aftale. Alt indsendt materiale skal overholde såvel Dansk Lagotto Klubs love samt Dansk Kennel Klubs love. Dansk Lagotto Klub forbeholder sig  ret til ikke at bringe indsendt materiale af injurierende karakter og/eller indeholdende usandheder. Materialet skal være af almen interesse for klubbens medlemmer. Det påhviler indsenderen at sikre sig eventuelle tilladelser til at viderebringe materiale, som indsenderen ikke selv har udarbejdet.

Alle i besiddelse af gyldigt medlemskab af Dansk Lagotto Klub kan indsende materiale. Derudover vil hjemmesiden bringe relevante nyheder fra Dansk Kennel Klub samt udenlandske specialklubber for Lagotto Romagnolo under FCI.

Materiale fremsendes per e-mail til: webmaster@lagottoklub.dk. Tekst og billeder bedes sendt som vedhæftede filer. Klubben forbeholder sig ret til at tilpasse størrelse og format og redigere i tekst på indsendt materiale til hjemmesidens layout.

Alle i besiddelse af gyldigt privat medlemskab har ret til gratis at indrykke annoncer på hanhunde listen og opdrætter listen. Regler for optagelse på de enkelte lister er specificeret på de respektive lister. Optagelsen kan ikke ske før klubbens kasserer har registreret en evt. betaling.


Retningslinier vedtaget af Dansk Lagotto Klubs Bestyrelse den 30. marts 2011