Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Vedr. eksteriørbedømmelse

Information for tilmelding til eksteriør angement:
Kun gældende for arrangement opslået af Dansk Lagotto Klub:

Send venligst mail for tilmelding til udstilling_eksterior@dansklagottoklub.dk
Tilmelding til eksteriørbedømmelse: eksteriørudvalget skal have din tilmelding senest 10 dage før arrangementet. 

 Pris 310 kr. skal venligst indbetales til Dansk Lagotto Klub via mobilpay 15 11 12 

mærk EKS+medlemsnr. Medsend en kopi af denne betaling i mail for tilmelding. Du skal modtage en bekræftelse på reg. af tilmelding, og ryk endelig hvis en sådan mangles.

Følgende er information der gerne skulle sætte fokus på anbefalinger, og hvad der skal være på plads inden en bedømmelse:
Eksteriørbedømmelsen er for hunde med DKK stamtavle. Er der tale om en importeret hund, der evt. ikke er reg. endnu, så skal udenlandsk stamtavle være sendt til registrering i DKK.

For eksteriør bedømmelse på dagen:

  • Hunden skal gerne være kønsmoden, dog min. 9 mdr. 
  • Medbring hundens stamtavle. – er den udenlandsk og indsendt til DKK så kopi + reg. nr
  • Medbring hundens sundheds og vaccinations attest.
  • Hunden skal være HD reg. for at kunne benyttes til opdræt. Det kan gøres efterfølgende, hvis ikke foretaget inden.

    Ønskes opdræt og stamtavle via DKK, er man ansvarlig for at følge DKK ́s regler, se nærmere på DKK hjemmeside under opdræt.

Racespecifikke avlsrestriktioner: Lagotto hvalpe kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring er HD-status registreret i Dansk Kennel Klub – ved brug af udenlandsk parring skal registrering være FCI godkendt og han reg. efterfølgende i DKK så HD-status reg. overholdes.

Er ovenstående på plads kan der laves stamtavle igennem DKK uden medlemskab af DKK eller Dansk Lagotto Klub.

MEN det anbefales at forældrehundene lever op til FCI standarden, hvis man vil bruge dem i sit opdræt. Man kan se hvad FCI standarden indeholder på Dansk Lagotto Klubs ́ hjemmeside eller via DKK ́s hjemmeside. Det er her en eksteriør godkendelse vil være en anerkendelse, hvis men ikke ønsker at udstille sin hund.

Det er meget vigtigt at gøre sig klart at man som opdrætter har et stort ansvar for racens sundhed og udvikling og det er derfor at Dansk Lagotto Klub, i samarbejde med DKK, har fastsat nedenstående anbefalinger. Opfylder man disse kan hvalpene få en såkaldt plus- stambog.

For særlig påtegnelse på hvalpens stambog, plus-stambog:
Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klubs og DKK ́s avlsanbefalinger

  • Begge forældre skal før parring have status A eller B registreret i DKK.
  • Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi for danske

lagottoer registreret i DKK. Hvis sygdomme er påvist (hunden har genet fra begge forældre) må den ikke bruges i avlen, mens bærere af sygdomme (kun ét gen) må parres med hunde, som ikke har genet for sygdomme. Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet for afkommet, som herefter registreres som ”Fri grundet forfædrenes DNA-test”.

  • Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”Very Good” eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

HD – Hofteledsdysplesi: Hund skal være min. 1 år gammel før rynken kan accepteres. Vurdering A-B giver +stamtavle. C anbefales parring med A. D-E frarådes til opdræt. For at kunne få stamtavler på hvalpene skal HD reg. for forældre være reg. inden parring uanset om +stambog ønskelig

Juvennil Epilepsi: helst fri, bærer parres med fri. Andet frarådes til opdræt.

Yderligere er der 2 sundheds parremetre der anses tilrådelig at anvise ved opdræt for forældrehunde og hvalpe:

LSD – Lagotto Storage Diseasa: helst fri, bærer parres med fri. Andet frarådes til opdræt. 

Furninishing: F/F anbefales, parres med fri. Andet frarådes til opdræt.

De 3 sundhedstest kan foretages ved samme blodprøve fra dyrlægen, men kræver hver en reg. blanket som rekvireres hos DKK + til HD. 

• Anbefales at man foretager undersøgelsen samlet, hvis der måtte være mangler i reg. og man ønsker stambogs opdatering, så der kun er et dyrlægebesøg.