Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Udvalg:

 

  • Under Dansk Lagotto Klub er tilhørende udvalg. Disse er for udbredelse af aktiviteter og fællesskab  med bindeled til bestyrelsen
  • Udvalg nedsat af Dansk Lagotto Klubs bestyrelse hjælper med aktiviteter/opgaver der planlægges hen over året, og byder ind med aktiviteter relevant for de områder der er for de enkelte aktivister
  • Udvalgsopgaver er at fremføre forslag til bestyrelsen og træffe beslutninger i henhold til bemyndigelsen herunder for de aktiviteter der løber af staben
  • Bestyrelsen holdes underrettet om alle betydende forhold, så man med sikkerhed arbejder for fælles mål
  • Et bestyrelsesmedlem inkl. suppleant koordinerer og er udvalgsformand for hvert udvalg Et bestyrelsesmedlem koordinerer og formidler kontakten mellem udvalget og bestyrelsen
  • Udvalgets medlemmer er frivillige hjælper. De har i samarbejdet med bestyrelsen tavshedspligt, og i almindelighed i forhold for udviklingsarbejde i udvalgene. 
  • Udvalget laver en opgavebeskrivelse, og forslag til opslag til medlemmer, som godkendes af bestyrelsen – hvorefter opslag lægges på hjemmesiden. Webmaster sender link fra hjemmesiden til ansvarsholder for aktiviteten/skrivelsen. Ansvarsholder for aktiviteten lægger hjemmesidens link på FB.
  • Ansvarsholder for aktiviteten sørger for at evt. billeder fra arrangementet sendes til webmaster sammen med en beskrivelse af dagens arrangement. Webmaster sender link til ansvarholder, som lægger hjemmesidens link på FB. 
  • Der kan være specifikt kommissorium for et udvalg, for yderligere specificering, se under de enkelte udvalg.
  • Informationer og orienteringer fra udvalg indgår i formandens beretning på klubbens generalforsamling.