Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Trøffelsøgning, hvorfor?

Trøffelsøgning er ikke raketvidenskab for en Lagotto, men tålmodig og glad træning med ægte trøffelduft og mange, mange gentagelser. Hvorfor søge trøfler med din lagotto, når trøfler ikke er almindelige i DK? Her på siden vil Dansk Lagotto Klub argumentere for og forsøge at inspirere til trøffeljagt.

I Italien er trøffelsøgning en fattigmandsport, og alle slags hunde bruges til trøffelsøgning. Hundenes individuelle egenskaber anses for vigtigere end race, måske fordi trøffeljagt i stor udstrækning netop er en fattigmands beskæftigelse, og logottoen er en dyr racehund. Alle hunde kan m.a.o. lære trøffeljagt. Lagottoen har blot et genetisk forspring, som er det, der gør en forskel.

Hundeadfærd er i stor udstrækning genetisk betinget, så når lagottoens raceforfædre siden ca. 1890 har været brugt som trøffelhunde, så gives denne disposition videre til artsfæller.

  


Når vi eller vores hunde beskæftiges med aktiviteter, som vi er særligt disponeret for, så er det særligt livgivende. For at gøre denne pointe tydelig kan man forsøge sig med en parallel: Det særligt menneskelige er forbundet med sociale relationer. Denne disposition betyder dog ikke, at alle sociale relationer har lige høj værdi og er lige vigtige for vores livsglæde. Tværtimod så udgør vores nære relationer en særlig kilde til livsglæde. På samme måde kan det tænkes, at alle duftkilder måske ikke har samme værdi og betydning for en lagottos livsglæde.

”Hunden er først og fremmest et sansevæsen. Lugtesansen kan betragtes som hundens primære sans. Hunde bruger deres lugtesans til bl.a. jagt, læring og kommunikation med hinanden. De genkender deres nærmeste mennesker og deres hjem mere gennem lugtesansen end gennem synssansen. En hunds lugtesans er en million gange mere sensitiv end menneskers, og hunden har 40 gange flere hjerneceller ift. til at skelne mellem duftindtryk end mennesker” (The dog Encyclopedia, år 2000 s. 517).  

Lagotto-racen er genetisk forbundet med duftindtryk fra trøflen, og netop dette duftindtryk kan derfor ses som en særlig kilde til livsglæde, men måske også til bevarelse af lagottoracens arbejdshunde-karakter. Nedenstående er et citat fra den italienske Lagotto klubs hjemmeside. Man kan måske trække det skarpt op og sige, at hvis vi vil have lagottoer i Danmark, så giver det mening at træne vores hunde i trøffeljagt i DK, fordi det genetisk set er lagottoens favorit element.

Dansk Lagotto Klubs kontakt er trøffeludvalget
At bevare racen og dens sundhed og karakter kan vel siges at være en specialhundeklubs fornemmeste opgave. Ud fra dette synspunkt udgør bevarelsen af Lagottoracens arbejdshunde-kvaliteter en høj værdi på lige med opretholdelsen af eksteriør racestandarter ift. avl, som de er udtrykt i FCI-standarterne. Se neden for, hvordan den italienske Lagotto klub udtrykker det:

Her på engelsk, men  oversættelse kommer senere:

” In order to maintain the original working capacity of the Lagotto Romagnolo, the “Quintino Toschi” Italian Lagotto Club has, for some years now, organised truffle-finding (working) aptitude tests and trials throughout Italy and has obtained excellent results in terms of both quantity and the perfecting of the breed’s functional qualities. This allowed us to draw up a Working Standards Proposal for the breed (together with Working Trial Regulations) that the Club sent to E.N.C.I. in 1999. Over recent years we have also trained Club judges to carry out the above Working Trials.

At the annual C.I.L. Working Championships, disputed since 1999 in those Italian regions with good truffle terrain, a good number of dogs – from both Italy and abroad – participate in the skills section and are also entered in the “aesthetic” exhibitions. We believe this to be a clear sign of appreciation of our desire to maintain the original working characteristics of the breed. The skills tests allow the Clubs to monitor not only the morpho-functional characteristics of the breed, but also character, which has always been one of the Lagotto Romagnolo’s strong points.”

Det giver på den måde rigtig god mening at træne din Lagotto’s trøffelsøgningskompetencer, selvom trøfler i den danske flora er et særsyn. Der findes dog efter sigende 40 trøffel arter i Danmark, men i almindelighed ikke nogen af kulinarisk interesse ifølge "En bog om trøfler" af Torsten Granov.