Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Konkurrencereglement


Konkurrencereglement

Download reglerne som pdf.


Godkendt af DKK 7. juni 2021


DLK konkurrenceprogram regler 

KONKURRENCEPROGRAM FOR CdC-TRØFFELKONKURRENCE EFTER FRANSK FORBILLEDE 

CONCOURS de CAVAGE” 

Gældende fra X. måned 2022

Side 1 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. DKK´s generelle bestemmelser for udstillinger og prøver………………………… 3 2. Registrering af resultater på hundeweb………………………………………………….. 3 3. Klasser og oprykning………………………………………………………………………………. 3 4. Hvalpeklassen………………………………………………………………………………………… 3 5. Veteranklassen………………………………………………………………………………………. 4 6. C-klassen……………………………………………………………………………………………….. 4 7. B-klassen……………………………………………………………………………………………….. 4 8. A-klassen……………………………………………………………………………………………….. 5 9. Eliteklassen……………………….…………………………………………………………………… 5 10.Nedrykning……………………………………………………………………………………………. 5 11.Konkurrencebanerne……………………………………………………………………………… 5 12.Inden konkurrencestart og lodtrækning…………………………………………………. 6 13.Træning på konkurrencepladsen…………………………………………………………….. 6 14.Pointgivning…………………………………………………………………………………………… 7 15.Strafpoint………………………………………………………………………………………………. 7 16.Pointlighed…………………………………………………………………………………………….. 7 17.Trøffeldummier……………………………………………………………………………………… 7 18.Løbske tæver…………………………………………………………………………………………. 7 19.Hanhunde……………………………………………………………………………………………… 7 20.Line, halsbånd og sele…………………………………………………………………………….. 8 21.Kommandoer, klikker og fløjte……………………………………………………………….. 8 22.Belønninger, ros og berøring…………………………………………………………………… 8 23.Ansvar……………………………………………………………………………………………………. 8 24.Diskvalifikation………………………………………………………………………………………. 8 25.Præsentation…………………………………………………………………………………………. 9 26.Afbud………………….…………………………………………………………………………………. 9 27.Øvelsesbeskrivelse…………………………………………………………………………………. 9 28.Dommeren…………………………………………………………………………………………….. 9 29.Tips til arrangøren………………………………………………………………………………….. 10 30.Deltagergebyr og præmier……………………………………………………………………… 10 

Plan over konkurrenceområdet……………………………………………………………… 11  Baneplan bilag 1 

 Bedømmelsesark bilag 2

Side 2 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

Dansk Lagotto Klub er ansvarlig for overholdelsen af de givne regler. 

Deltagere må vise nødvendigt hensyn og respekt, således at konkurrencen afvikles under bedst mulige  vilkår. I tilfælde af utilstrækkelig respekt kan diskvalificering forekomme. 

Alle lovlige hunderacer ifølge dansk lovgivning kan deltage. Kravet er et medlemskab eller et konkur rencemedlemskab af Dansk Lagotto Klub. 

Deltagerne har ikke lov til at være til stede, når trøffeldummierne gemmes på banerne og må ikke  have set trøffelbanerne på forhånd. 

1. DKK´s generelle bestemmelser for udstillinger og prøver 

Når Du tilmelder din hund til CdC-trøffelkonkurrence, så er det en bekræftelse på, at Du er bekendt  med og vil overholde både Dansk Kennel Klubs generelle bestemmelser for udstillinger og prøver i  Danmark og Dansk Lagotto Klubs konkurrenceprogram for CdC-trøffelkonkurrence. 

DKK´s generelle bestemmelser for udstillinger og prøver - se link herunder 

DKK´s generelle regler og bestemmelser for udstillinger og prøver 

2. Registrering af resultater på hundeweb 

Det er kun konkurrencer afholdt af Dansk Lagotto Klub, der registreres på hundeweb.  

3. Klasser og oprykning 

Der konkurreres i seks klasser hvalpe-, veteran-, C-, B-, A- og Eliteklassen. 

Det er den enkelte hundeejer, der har ansvaret for, at hund og hundefører starter i den klasse, hvor  de ifølge nedenstående regler hører hjemme. 

Har hund og hundefører opnået et resultat i en forkert klasse bliver resultatet ikke registreret på hun deweb. 

Alle konkurrencer, der er dømt af en godkendt dommer, gælder til oprykning. For at rykke op i klas serne skal to oprykningsberettige resultater være dømt af to forskellige dommere indenfor 12 måne der. I en opstartsperiode kan der dispenseres fra denne regel, da antallet af dommere i denne periode  kan være for lille til, at reglerne kan følges i praksis. 

Dispensation for oprykning ved to forskellige dommere søges hos Dansk Lagotto Klub. Ansøgning sendes til: 

troeffel@dansklagottoklub.dk 

4. Hvalpeklassen 

Er beregnet for hvalpe fra 3 mdr. til og med 12 mdr. 

Denne klasse er en introduktionsklasse, hvor hund og fører prøver sig frem og vænner sig til konkur renceformen.  

I denne klasse skal man bruge line. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 8 minutter. 

Hvalpeklassen er en uofficiel klasse. Resultaterne i registreres ikke på hundeweb.

Side 3 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

5. Veteranklassen 

Er beregnet for hunde fra 8 år. 

Det er ikke et krav, at hunden skal deltage i veteranklassen, når den er fyldt 8 år. I denne klasse kan man starte med line, hvis hunden ikke har deltaget uden line i en anden klasse. Har  hunden opnået resultatet min. very good to gange skal hunden deltage uden line fremover. En hund, der ved to konkurrencer indenfor 12 måneder opnår resultatet excellent, kan straks eller fra  kommende kalenderår rykke op i B-klassen. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 7 minutter. 

Resultater:  

Excellent gives for min. 181 point 

Very Good gives for min. 131 point 

Good gives for min. 111 point 

Ikke bestået gives for under 111 point 

Resultaterne i veteranklassen registreres på hundeweb. 

6. C-klassen 

Er beregnet for hunde og hundeførere, der ikke tidligere har deltaget i CdC-konkurrencer. En hund, der ved to konkurrencer indenfor 12 måneder opnår resultatet excellent, kan straks eller fra  kommende kalenderår rykke op i B-klassen. 

I denne klasse skal hunden bruge line. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 6 minutter. 

Resultater: 

Excellent gives for min. 181 point 

Very Good gives for min. 131 point 

Good gives for min. 111 point 

Ikke bestået gives for under 111 point 

Resultaterne i C-klassen registreres på hundeweb. 

Alderskrav: for hunde over 12 måneder. 

7. B-klassen 

Er beregnet for let trænede hunde og hundeførere. 

En hund, der ved to konkurrencer indenfor 12 måneder opnår resultatet excellent, kan straks eller fra  kommende kalenderår rykke op i A-klassen. 

I denne klasse er det frivilligt, om hunden starter med line eller uden line. Har hundeføreren valgt at  starte klassen uden line, må line ikke bruges igen. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 5 minutter. 

Resultater:  

Excellent gives for min. 181 point 

Very Good gives for min. 131 point 

Good gives for min. 111 point 

Ikke bestået gives for under 111 point 

Resultaterne i B-klassen registreres på hundeweb. 

Alderskrav: for hunde over 12 måneder.

Side 4 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

8. A-klassen 

Er klassen for trænede hunde og hundeførere. 

En hund, der ved to konkurrencer indenfor 12 måneder opnår resultatet excellent, kan straks eller fra  kommende kalenderår rykke op i E-klassen. 

I denne klasse må man ikke bruge line. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 3 minutter. 

Resultater:  

Excellent gives for min. 181 point 

Very Good gives for min. 131 point 

Good gives for min. 111 point 

Ikke bestået gives for under 111 point 

Resultaterne i A-klassen registreres på hundeweb. 

Alderskrav: for hunde over 12 måneder. 

9. Eliteklassen 

Er den højeste konkurrenceklasse. 

I denne klasse må man ikke bruge line. 

Konkurrencebanen skal gennemføres på max. 2 minutter. 

Resultater:  

Excellent gives for min. 181 point 

Very Good gives for min. 131 point 

Good gives for min. 111 point 

Ikke bestået gives for under 111 point 

Resultaterne i Eliteklassen registreres på hundeweb. 

Alderskrav: for hunde over 12 måneder. 

10. Nedrykning 

Nedrykning fra klasserne kan ikke finde sted. 

11. Konkurrencebanerne 

Græsarealet klippes før konkurrencen. Græsset skal være kort ca. 2 - 5 cm. Vissent græs skal fjernes,  så hundene ikke forstyrres. 

Banerne er 5 x 5 meter. 

Der er gemt seks trøffeldummier, som er placeret præcist efter en optegnet baneplan. Dummierne placeres 30 cm. fra kanten og mindst 30 cm. fra hinanden 

Hullerne hvor trøffeldummierne gemmes laves med en spade i en vinkel på 45 grader. Græstørven  løftes op, og trøffeldummien skjules i en dybde på ca. 5 cm. Huller lukkes lidt til, men ikke helt, der  skal være max. 2 cm. åbning. 

Der placeres ikke mere end to dummier på samme mediale- eller diagonale linje. De seks dummier skal fordeles på en sådan måde, at mere end halvdelen af feltet er i brug. Hvis en af dummierne under forberedelsen falder på jorden, skal stedet noteres. Dette felt kan heref ter bruges som reservefelt. 

Dummierne gemmes på banen et døgn før konkurrencen. Når dummierne er i jorden, må banen ikke  længere betrædes før konkurrencens start.  

Al håndtering af dummier m.m. foregår med plastikhandsker. 

Trøffelbanerne er afmærkede med markeringsbånd eller reb, som er fastgjort med pløkker. Det er ikke tilladt at bruge andre materialer såsom græs, kridt eller andet, der kan forstyrre

Side 5 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

næsearbejdet. 

Banerne er nummererede med nummerskilte, som er placeret ved dommerens plads for at sikre, at  alt kører problemfrit. 

Hver deltager får sit eget trøffel-prøvefelt. To felter oprettes som en reserve, da der kan være hæn delser, der kræver en genstart for en deltager. 

En ege- eller bøgegren placeres lodret midt i trøffel-prøvefeltet, hvilket symboliserer, at banen er klar gjort og ikke må betrædes. Grenen fjernes, når trøffelprøven afsluttes. 

Banen gennemføres på tid. Dommeren kan dog vælge at udvide tiden lidt i Hvalpe- og C-klassen. Be gyndere kan få lidt hjælp til at søge i de rette områder. 

Hunden må ikke grave ved markering af en duftkilde. Den må kun markere ved at lave 1-2 skrab på  stedet. 

Hunden skal luftes på forhånd for som udgangspunkt ikke at besørge på konkurrenceområdet. Tovholderen skal sikre, at tilskuere ikke kan nærme sig banerne. Kun dommer og hjælpere har adgang  til banen. 

Presse, tilskuere, fotografer eller andre kan kun være til stede, hvis deltageren giver sit udtrykkelige  samtykke. Ellers skal de stå sammen med publikum på de anviste arealer. 

Videooptagelse kan finde sted. Optagelse må dog kun foretages 2 meter bag dommerlinjen. 

12. Inden konkurrencestart og lodtrækning 

Hver hundefører viser/afleverer den deltagende hunds stambog, oplyser hundens DKK registrerings nummer og afleverer hundens CdC-resultatbog til sekretariatet. Resultatbogen købes hos DLK. Hunde uden stambog skal have et startnummer fra DKK. Startnummer og hundens CdC-bog afleveres til sekretariatet. 

Hunde fra udlandet skal ved tilmelding på Hundeweb vedhæfte kopi af hundens FCI stambog eller  startnummer. 

Efter lodtrækning tildeles hver deltager en bane. Lodtrækningen finder sted under tilsyn af tovholde ren og dommeren. 

Som regel startes der på konkurrencedagen med hvalpeklassen. Men dommeren kan vælge at starte  med fx C-klassen, så deltagerne kan få et indtryk af forløbet. 

Deltagerne gennemfører baner i den rækkefølge, lodtrækningen har ført til. Undtagelser er løbetids tæver, som starter sidst. 

Deltagerne skal være til stede ved lodtrækningen af baner, ellers er de diskvalificeret, medmindre der  er tale om force majeure, hvilket afgøres i samråd med dommeren. Dommeren kan bestemme, at et  sådant hold kan starte i slutningen af konkurrencen. I tilfælde af uenigheder har dommeren i samråd  med tovholderen det sidste ord. 

13. Træning på konkurrencepladsen 

Det er tilladt at varme hunden op, inden den skal i konkurrence. Det skal foregå i passende afstand fra  konkurrencepladsen. Hundeføreren er ansvarlig for, at hunden ikke løber ind på konkurrencepladsen.  Ingen hunde eller hundeførere må komme på konkurrencepladsen inden start. Den arrangerende klub 

kan vælge at lave en opvarmningsbane eller to i passende afstand fra konkurrencepladsen. Træning og opvarmning må ikke virke forstyrrende på de hunde, der er i gang med konkurrencen.

Side 6 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

14. Pointgivning 

Det max. opnåelige pointtal er 210. 

Der gives point:  

- for det samlede tidsforbrug max. 60 point 

- pr. fund af trøffeldummy max. 135 point 

- dommeren giver pointene 1 - 5 for hundens arbejdsindsats, ekvipagens samarbejde og samlede   Indtryk max 15 point. 

15. Strafpoint 

Der gives strafpoint for markering på gamle huller 5 point pr. markering. 

Der gives strafpoint for markeringer, hvor der ikke er noget 10 point pr. markering. 

16. Pointlighed 

Såfremt deltagerne i en konkurrence opnår samme resultat, afgøres deres indbyrdes placering efter  følgende kriterie: 

den deltager der ikke har fået strafpoint i markering på gamle huller eller markering hvor der  ikke er noget vinder. 

Har begge deltagere ingen strafpoint, afgøres deres indbyrdes placering efter: den deltager der har det højeste antal point i tid pr. fund 

Er resultatet derefter det samme, placeres deltagerne på samme plads. 

17. Trøffeldummier 

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med naturlige trøfler til rådighed, kan arrangøren anvende dummier. Dummierne skal have tilstrækkeligt med huller, så duften, fra trøffelolien, let spredes. Dummierne skal have samme størrelse som naturlige trøfler med en huldiameter på 11 mm. +/- 1 mm. Passende vattamponer lægges i trøffelolie en uge før konkurrencen. 

Vattamponerne monteres i dummierne en dag før prøven og opbevares uberørt i patentglas på køl  ind til prøven. 

Trøffeldummierne skal transporteres og være i en køletaske indtil de graves ned på konkurrenceba nerne. 

Al håndtering af dummier, vattamponer m.m. foregår med plastikhandsker. 

Det er kun tilladt at bruge Dansk Lagotto Klubs konkurrencedummier til officielle konkurrencer. 

18. Løbske tæver 

Løbske tæver kan deltage i konkurrencer.  

Løbske tæver skal starte som den sidste hund i konkurrencen uanset klasse. De må indtil da ikke  komme på konkurrencepladsen. 

Arrangøren kan sammen med dommeren meddele mødetidspunkt for de løbske tæver efter lodtræk ning af baner. 

Da en løbetidstæve kan være mentalt påvirket, skal hundeføreren nøje overveje deltagelse i konkur rencen. 

19. Hanhunde 

Det er tilladt at deltage med både krypthorcide og kirurgisk kastrerede hunde. Kemisk kastration går under doping og er forbudt.

Side 7 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

20. Line, halsbånd og sele 

Det er tilladt i klasser med line at bruge sele i stedet for halsbånd. 

Lineføringen skal være løs. Det er ikke tilladt at styre eller dirigerer hunden rundt på banen i stram  line. Hunden skal have mulighed for et frit bevægelsessøg. 

Det anses ikke som stram lineføring, hvis hunden distraheres og løber ud af banen eller ved anden  uønsket adfærd. I disse tilfælde må hunden ikke trækkes tilbage på banen. Hundeføreren skal bruge  kommandoer til at få hunden i søg igen. 

Flexline er ikke tilladt. 

21. Kommandoer og klikker 

Det er tilladt at bruge kommandoer eller klikker efter eget valg. Kommandoer eller brug af klikker som  ikke lystres gentagne gange afspejles i dommerens pointgivning.  

22. Belønninger, ros og berøring 

Det er tilladt at rose og belønne hunden under konkurrencen, men kun på egen konkurrencebane.  Hunden må ikke berøres under konkurrencen.  

Det betragtes ikke som berøring, hvis hunden skal hjælpes fri af linen. 

Det er ikke tilladt at give hunden belønning i form af godbidder eller andet på vej fra startfeltet til  konkurrencebanen. 

Det er tilladt at givebelønning, når hunden har fundet en trøffeldummy. 

Belønninger må ikke gemmes i hånden eller være synlige mellem søgninger af trøffeldummies. Det er ikke tilladt at belønne hunden efter konkurrencen på vej fra banen til startfeltet. Dommeren giver sine kommentarer og point ved startfeltet, hvorefter hundeføreren forlader konkur rencepladsen. 

23. Ansvar 

Det er hundens ejer der er ansvarlig for, at hunde, der tilmeldes en konkurrence er raske. De må ikke  være til fare for de personer eller hunde der er til stede. 

CdC-resultatbogen skal medbringes ved al deltagelse i CdC-konkurrencer. 

Hunden skal være vaccineret eller have en positiv titertest og have en udvidet hundeforsikring. Konkurrencerne er underlagt DKK´s vaccinationsregler. 

24. Diskvalifikation 

Følgende situationer medfører diskvalifikation 

Hvis en hund bider dommeren eller dennes hjælper. DLK indberetter sagen til DKK´s disciplinærnævn. Hvis en hundefører bevidst snyder eller forsøger at snyde eksempelvis ved tydelig påvisning af en ned gravet trøffeldummy. 

Som snyd regnes en bevidst overtrædelse af reglerne for at opnå en fordel. 

Hvis hunden forlader konkurrencebanen og løber ind på en af de andre konkurrencebaner. Hvis hundeføreren afleverer en medbragt trøffeldummi. 

Dårlig tale og opførsel overfor dommeren. 

Ved hårdhændet behandling af hunden. 

Hvis hundeføreren ikke efterlever dommerens henstillinger. 

Tovholderen og dommere har kompetence til at diskvalificere og bortvise en konkurrencedeltager.  Tovholderen skal sammen med dommeren inden syv dage meddele Dansk Lagotto Klubs trøffelsøg ningsudvalg om hændelsen. Trøffelsøgningsudvalget afgør evt. henstillinger eller karantænedomme. Hund og / eller hundefører kan ikke deltage i konkurrencer, før problemet er løst.

Side 8 af 11 

DLK konkurrenceprogram regler 

25. Præsentation 

Hundeføreren med hund præsenterer sig ved startfeltet overfor dommeren og opgiver startnummer  og banenummer, hundens navn og meddeler om hunden deltager med eller uden line. 

26. Afbud 

Hvis hund eller hundefører ikke kan gennemføre en konkurrence pga. sygdom eller skade, skal hunde føreren meddele dette til oplyste kontaktperson for konkurrencen, som videreformidler afmeldingen  til dommeren. 

Tilbagebetaling af gebyr kan kun finde sted, hvis hunden ikke kan deltage på grund af sygdom eller  dødsfald, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest eller -regning til DLK, senest tre  dage efter arrangementet er afholdt. Attesten/regningen skal indeholde hundens ID-nummer og op lysning om sygdommens art. Hvis fører får forfald, tilbagebetales gebyret ikke. 

27. Øvelsesbeskrivelse 

Når en deltager forlader konkurrencepladsen, begynder næste deltager at bevæge sig hen til startfel tet sammen med sin hund. 

Dommeren kommer og henter deltageren ved startpunktet. De går sammen hen til den respektive  bane. 

Efter tegn fra dommeren gør hundeføreren sig klar. Hundeføreren bestemmer selv hvilken side af ba nen der startes fra. 

Hundeføreren afgiver en kommando og dommeren starter tiden, når hunden passerer banemarkerin gen. 

Når hunden markerer på en trøffel ved et til to skrab, skal hundeføreren så hurtigt som muligt selv  tage trøffeldummien op. Det er vigtigt, at hundeføreren tydeligt viser dommeren, at hullet lukkes efter  markering. Herefter skal hundeføreren aflevere trøffeldummien i en beholder ved dommerlinjen. Når  dummien er afleveret vil dommerens hjælper tydeligt tilkendegive: ”nr. 1, nr. 2” osv. 

Når hund og hundefører har fundet alle seks trøffeldummies eller tiden er overskredet og dommeren  har sagt: ”Ja, tak! Skal hunden omgående påføres sele eller line og hund og hundefører bevæger sig  hen til startfeltet. Dommeren kommer hen til startfeltet og hundeføreren får sin kritik og point. 

28. Dommeren: 

Dommeren har ikke lov til selv at deltage i konkurrencer, hvor de dømmer. Dommeren må gerne være  til stede og deltage under forberedelserne, når trøffeldummierne graves ned, og/eller baneplanen  laves.