Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK


Lagotto-aktivist er tilknyttet under aktivitetsudvalg, da forskellige aktiviteter skal koordineres med udvalg og bestyrelse.

En Aktivist er et medlem som er klar på at koordinere en begivenhed. Det kunne være varetagelse af en hundelegedag, en tur i naturen, en dag med øvelser i trøffelsøg, begivenheder annonceret af DKK, hvor vi gerne vil have lagottoen repræsenteret, evt. Hundens dag, tovholder på et skue/en udstilling for at skabe sammenhold for tilmeldte lagottoejere ect. Det kan både være klubben der byder ind med et forslag til en aktivist, eller aktivisten kommer med forslag.

Aktivister hjælper med at koordinere i klubben. En mulighed for at være en del af fællesskabet uden bestyrelses- eller udvalgsarbejde. Man er parat til at byde ind til fællesskabet og skabe kontakter. Aktivister skal primært udvikle/arrangere i nærområdet, byde ind med at være koordinator på mindre samlinger og i samarbejde med udvalg at hjælpe med afviklinger af div. aktiviteter.  

Som vært for aktiviteter, er man ansvarlig for at laver teksten til et opslag på klubbens hjemmeside.

Klubbens webmaster står for al layout og opsætning. Webmaster sender link til værten for aktiviteten. Værten opretter en begivenhed på klubbens FB-side. Opslaget tilføjes en overskrift eller kort bemærkning med et link til hjemmesiden for at læse mere.

Aktivisten sørger evt. for billeder fra arrangementet. Billederne sendes til webmaster, sammen med en beskrivelse af dagens arrangement. Når billederne er på hjemmesiden sender webmaster et link, så aktivisten kan lave et opslag på klubbens FB med link til billederne.

Har du lyst til at være aktiv i Dansk Lagotto Klub, så mail til kontakt@dansklagottoklub.dk