Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

I forlængelse med invitation til Event med eksteriør bedømmelse, er der kommet spørgsmål, og vi har derfor samlet information der gerne skulle sætte fokus på anbefalinger og hvad der skal være på plads inden en bedømmelse:

Eksteriørbedømmelsen er for hunde med DKK stamtavle (eller er der tale om en import, så skal stamtavlen være til om registrering i DKK).

For eksteriør bedømmelse på dagen:

 • Hunden skal være kønsmoden, grundet HD reg. over 1 år. for både hanhund og hunhund grundet udvikling.

 • Medbring hundens stamtavle.

 • Medbring hundens sundheds og vaccinations attest.

 • Har du svar på div. test, medbring så venligst disse.

 • Hunden skal være HD reg. for at kunne benyttes til opdræt. Det kan gøres

  efterfølgende, hvis ikke foretaget inden.

Ønskes opdræt og stamtavle via DKK, er man ansvarlig for at følge DKK ́s regler, se nærmere på DKK hjemmeside under opdræt.

Racespecifikke avlsrestriktioner: Lagotto hvalpe kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring er HD-status registreret i Dansk Kennel Klub – ved brug af udenlandsk parring skal registrering være FCI godkendt og han reg. efterfølgende i DKK så HD-status reg. overholdes.

Er ovenstående på plads kan der laves stamtavle igennem DKK uden medlemskab af DKK eller Dansk Lagotto Klub.

MEN det anbefales at forældrehundene lever op til FCI standarden, hvis man vil bruge dem i sit opdræt. Man kan se hvad FCI standarden indeholder på Dansk Lagotto Klubs ́ hjemmeside eller via DKK ́s hjemmeside. Det er her en eksteriør godkendelse vil være en anerkendelse, hvis men ikke ønsker at udstille sin hund.

Det er meget vigtigt at gøre sig klart at man som opdrætter har et stort ansvar for racens sundhed og udvikling og det er derfor at Dansk Lagotto Klub, i samarbejde med DKK, har fastsat nedenstående anbefalinger. Opfylder man disse kan hvalpene få en såkaldt plus- stambog.

For særlig påtegnelse på hvalpens stambog, plus-stambog:
Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klubs og DKK ́s avlsanbefalinger

 • Begge forældre skal før parring have status A eller B registreret i DKK.

 • Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi for danske

  lagottoer registreret i DKK. Hvis sygdomme er påvist (hunden har genet fra begge forældre) må den ikke bruges i avlen, mens bærere af sygdomme (kun ét gen) må parres med hunde, som ikke har genet for sygdomme. Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet for afkommet, som herefter registreres som ”Fri grundet forfædrenes DNA-test”.

 • Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”Very Good” eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

Uddybelse af anbefaling for +stambog og sundhed ønsket vil blive uddybet på foredrag:

HD – Hofteledsdysplesi: Hund skal være min. 1 år gammel før rynken kan accepteres. Vurdering A-B giver +stamtavle. C anbefales parring med A. D-E frarådes til opdræt. For at kunne få stamtavler på hvalpene skal HD reg. for forældre være reg. inden parring uanset om +stambog ønskelig

Juvennil Epilepsi: helst fri, bærer parres med fri. Andet frarådes til opdræt.

Yderligere er der 2 sundheds parremetre der anses tilrådelig at anvise ved opdræt for forældrehunde og hvalpe:

LSD – Lagotto Storage Diseasa: helst fri, bærer parres med fri. Andet frarådes til opdræt. Furninishing: F/F anbefales, parres med fri. Andet frarådes til opdræt.

De 3 sundhedstest kan foretages ved samme blodprøve fra dyrlægen, men kræver hver en reg. blanket som rekvireres hos DKK + til HD.

• Anbefales at man foretager undersøgelsen samlet, hvis der måtte være mangler i reg. og man ønsker stambogs opdatering, så der kun er et dyrlægebesøg.

På dagen vil ovenstående blive uddybet. Har du spørgsmål for udredelse inden Event, er du meget velkommen til at kontakte Dansk Lagotto Klub.