Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Generalforsmaling og landstræf 2020

Kære medlem af Dansk Lagotto Klub!  

Hermed inviteres til generalforsamling og det årlige landstræf i Dansk Lagotto Klub. Se vedhæftede invitation

Der Indkaldes til Dansk Lagotto Klubs generalforsamling lørdag den 25. april 2020 kl. 11. Se vedhæftede indkaldelse.

I år er der 2 medlemmer på valg til bestyrelsen (den ene genopstiller) og vi skal også have et par suppleanter. Bestyrelsen håber meget på, at der er nogle af vores medlemmer, som vil gøre en indsats og stille op til de ledige bestyrelses- og suppleantposter. 

Du er meget velkommen til at melde dit kandidatur hvis du er interesseret og har været medlem af klubben i min. 6 måneder. Send venligst en kort beskrivelse af dig selv til valginformationen. 

Anbefalinger af kandidater til bestyrelsen modtages også gerne.

Læs om valg til bestyrelsen § 8 i klubbens vedtægter, som kan læses her

Tilmelding til generalforsamling og landstræf skal ske på vedhæftede blanket. Blanketten skal downloades til computer (den vil se forkert ud på telefon eller Ipad) inden den udfyldes. 

Forslag til generalforsamling skal være modtaget senest 28. marts mens fristen for tilmelding er den 14. april. Forslag og tilmelding sendes til lagotto.pia@gmail.com 

Bestyrelsen håber i forhold til den aktuelle Corona situation at generalforsamling og landstræf kan afholdes som planlagt. Det forventes dog, at alle følger myndighedernes anbefalinger om god hygiejne og at man ikke deltager, hvis man føler sig utilpas, eller hvis man har opholdt sig i de af myndighederne oplistede risikoområder. Hvis der op til arrangementet er ændrede anbefalinger, som giver anledning til udsættelse af generalforsamling og landstræf underlægges dette Force majeure. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Lagotto Klub
Dansk Lagotto Klub