Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Forsikring og vaccination

Vedr. Forsikring og vaccination:

Det er hundeejers ansvar at være forsikret.

Ved deltagelse i Dansk Lagotto Klubs arrangementer er følgende påkrævet:

At hunden er omfattet af en hundeansvarsfor-sikring, der dækker deltagelse i træning, prøver m.v., samt at hunden opfylder gældende vaccinations-bestemmelser (se nedenfor). 

 

Vaccinationer 

For at deltage skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. 

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før dagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationer højst må være 4 år gammel. 

Udenlandske hunde skal være rabiesvaccineret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. OBS! Vedrørende hvalpe fra 3-6 mdr. 

På hold for hvalpe under 6 mdr. stilles ikke krav om vaccination. Såfremt hvalpens mor er korrekt vaccineret, vil hvalpen via antistoffer fra moren/tæven være beskyttet mod sygdomme indtil ca. 3 mdr. alderen. DKK og Dansk Lagotto Klub vil dog kraftigt anbefale, at alle hvalpe vaccineres i henhold til vaccineproducenternes anbefalinger. Denne vaccination kan generelt indledes allerede fra 8-12 ugers alderen (afhængig af anbefalinger fra producent og dyrlæger), men er ikke et krav for deltagelse på hold for hunde under 6 mdr. 

DKK og Dansk Lagotto Klub anser det for meget vigtigt, at alle hvalpe kan deltage i disse aktiviteter af hensyn til socialisering og prægning.

 

Mange tilvælger også at vaccinere imod kennelhoste ved den årlige vaccination. Man skal være opmærksom på, at vaccinen først dækker hunden imod infektion, efter 3 uger. Vaccinationen er ikke påkrævet, men en anbefaling.

 

Information vedr. forsikring for Dansk Lagotto Klub:

Dansk Lagotto klub er forsikret i henhold til nedenstående igennem DKK – TopDanmark.

Som forening/organisation er man forpligtet til at have sine forsikringsforhold i orden. Det skylder man både klubbens medlemmer og dens frivillige hjælpere samt eventuelt ansat personale.

En arbejdsskadeforsikring dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydighedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv.

En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, som en af klubbens ”medarbejdere” (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet.

Tilmelding gælder for 1 år ad gangen.

DKK gør opmærksom på, at arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker løsøre.