Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Forsikring og vaccination

Vedr. Forsikring og vaccination:

Det er hundeejers ansvar at være forsikret.

Ved deltagelse i Dansk Lagotto Klubs arrangementer er følgende påkrævet:

At hunden er omfattet af en hundeansvarsfor-sikring, der dækker deltagelse i træning, prøver m.v., samt at hunden opfylder gældende vaccinations-bestemmelser (se nedenfor). 

 

Vaccinationer 

For at deltage skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus og smitsom leverbetændelse.

For at deltage i DLKs aktiviteter skal du kunne dokumentere, at din hund er beskyttet. Det kan ske ved at fremvise en vaccinationsattest eller en såkaldt titertest, der beviser, at hunden har beskyttende antistoffer i blodet.

Det er ikke tilladt at medtage hvalpe under 12 uger på udstillinger, prøver og lign. Det eneste sted, hvor hunde under 12 uger er velkomne, er til et klubarrangement eller gåtur. Det er en anbefaling, men ikke et krav, at hvalpe skal være vaccineret i 7-8 ugers alderen for at starte på hvalpemotivation. 

DLK følger DKKs vaccinationsregler pr. 1.1.2021:

For hvalpe, der er mellem 12 og 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

1) En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 5 uger gammel

2) En positiv titertest, der højst må være 5 uger gammel.

For hunde, der er over 21 uger gamle, skal én af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

1) En vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel på vaccinationstidspunktet.

2) En positiv titertest, der højst må være 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel, da blodprøven til titertesten blev udtaget.

Udenlandske hunde skal desuden være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Titertest

En titertest viser, at hunden er beskyttet af antistoffer over for de sygdomme, den skal være vaccineret imod. Der er ingen grund til at vaccinere en hund, hvis den allerede er beskyttet af antistoffer. 

En titertest har samme gyldighedsperiode som en vaccination.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før dagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationer højst må være 4 år gammel. 

Udenlandske hunde skal være rabiesvaccineret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. OBS! Vedrørende hvalpe fra 3-6 mdr. 

På hold for hvalpe under 6 mdr. stilles ikke krav om vaccination. Såfremt hvalpens mor er korrekt vaccineret, vil hvalpen via antistoffer fra moren/tæven være beskyttet mod sygdomme indtil ca. 3 mdr. alderen. DKK og Dansk Lagotto Klub vil dog kraftigt anbefale, at alle hvalpe vaccineres i henhold til vaccineproducenternes anbefalinger. Denne vaccination kan generelt indledes allerede fra 8-12 ugers alderen (afhængig af anbefalinger fra producent og dyrlæger), men er ikke et krav for deltagelse på hold for hunde under 6 mdr. 

DKK og Dansk Lagotto Klub anser det for meget vigtigt, at alle hvalpe kan deltage i disse aktiviteter af hensyn til socialisering og prægning.

Mange tilvælger også at vaccinere imod kennelhoste ved den årlige vaccination. Man skal være opmærksom på, at vaccinen først dækker hunden imod infektion, efter 3 uger. Vaccinationen er ikke påkrævet, men en anbefaling.

Link til DKKs vaccinationsregler pr. 1/1 - 2021 se mere "HER".

Information vedr. forsikring for Dansk Lagotto Klub:

Dansk Lagotto klub er forsikret i henhold til nedenstående igennem DKK – TopDanmark.

Som forening/organisation er man forpligtet til at have sine forsikringsforhold i orden. Det skylder man både klubbens medlemmer og dens frivillige hjælpere samt eventuelt ansat personale.

En arbejdsskadeforsikring dækker de skader, som en ”medarbejder” (lønnet eller frivillig) kan komme ud for, mens han/hun arbejder for klubben f.eks. som lydighedstræner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat osv.

En erhvervsansvarsforsikring dækker de skader, som en af klubbens ”medarbejdere” (lønnet eller frivillig) måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting f.eks. hvis en dommer eller ringtræner skulle komme til at skubbe en hund ned fra et bord, så den brækker benet.

Tilmelding gælder for 1 år ad gangen.

DKK gør opmærksom på, at arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker løsøre.