Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Købe lagottohvalp - hvad skal jeg huske?

Dansk Lagotto Klub har her lavet en kortfattet huskeliste over, hvad det er man bør huske, når man køber hvalp enten i Danmark eller i udlandet. Mere information kan søges på Dansk Lagotto klubs hjemmeside (www.lagottoklub.dk) eller Dansk Kennel Klubs hjemmeside (www.dkk.dk).

Det er altid vigtigt at vælge en opdrætter, hvor man føler sig tryg og i gode hænder. Man skal have tiltro til, at hvalpene er opdrættet med omtanke, for at sundheden er i top samt at hvalpene vokser op under omstændigheder, hvor de får en rigtig god prægning og socialisering og blandt andet er meget ”i hænder” hos mange forskellige mennesker.

Sundhed – hvad skal jeg være opmærksom på?

Mange opdrættere tester deres forældrehunde for forskellige lidelser og som køber skal du huske at se dokumentation for, at hvalpens mor og far er testet, samt at resultaterne er i orden.

Det anbefales at se dokumentation for, at forældrene er gentestet for:

Begge forældre skal enten være fri for ovennævnte sygdomme og pelsfejl eller én forældre kan være bærer af en sygdom/furnishing, men så skal den anden forældre være fri for den pågældende sygdom/pelsfejl.

Når en hund er testet, får man et certifikat fra laboratoriet, dette skal man se hos udenlandske hunde. Hos danske hunde skal resultaterne registreres hos Dansk Kennel Klub og kan ses på Hundeweb.dk (adgang kræver at man er medlem af DKK). Hvis man ikke selv har adgang til Hundeweb.dk, så bed opdrætteren om at vise jer resultaterne på sitet. Man skal være opmærksom på, at en hund kan være fri for en sygdom på grund af forældres test, det er også acceptabelt. Det vil sige, hvis begge en hunds forældre er testet fri for en sygdom fx juvenil epilepsi, så er afkommet automatisk fri for denne sygdom. Dette vil fremgå af Hundeweb.dk

Desuden skal man se dokumentation for, at forældrene er testet for hofteledsdysplasi (HD). Her anbefales det at forældrene er fri for HD. Dette svarer i Danmark til A- eller B-hofter. Forskellige lande bruger forskellige scoringssystemer, så her skal man se på, om forældrenes score betyder, at de er fri.

Stambog.

Stambogen skal følge hunden, så det er vigtigt, at I får udleveret stambogen, når I henter hvalpen. Stambogen skal være en FCI-godkendt stambog. FCI er den internationale moderorganisation for kennelklubberne. Der kan kun være én FCI-godkendt kennelklub i et land og i Danmark er det Dansk Kennel Klub (DKK). Jeres hund vil kun kunne importregistreres i Dansk Kennel Klub, hvis den har en FCI-godkendt stambog.

Identifikationsmærkning:

Hvalpen skal være chipmærket når den forlader opdrætteren ved 8-ugers alderen.

Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785 (som er den danske dyrlæger bruger). Dette vil ikke være et problem i Danmark, men noget man skal være opmærksom på ved køb af hund i udlandet.

Vaccinationer.

Der er ikke krav om, at en hvalp skal være vaccineret, når den forlader sin mor, som 8 uger gammel, hvis den kommer fra en opdrætter i Danmark. Mange opdrættere vil dog have givet hvalpene deres første vaccination, som efterfølgende skal boostes (revaccineres) hos egen dyrlæge.

Særligt ved køb af hvalp i udlandet:

Ved import skal man altid søge den opdaterede information på Fødevarestyrelsens hjemmeside i afsnittet "Sådan rejser du med din hund".        
Som reglerne er nu (januar 2020), kan man medtage en hvalp fra et andet EU land allerede, når den er 8 uger gammel og ikke har fået sin rabiesvaccination. Udover hvad der allerede er nævnt i denne lille huskeliste, så skal hvalpen have et godkendt EU-selskabsdyrspas udstedt af en godkendt dyrlæge i dens hjemland. Det er hjemlandet, der bestemmer, hvilke dyrlæger, der kan udstede disse pas.

Man skal huske selv at medbringe en hvalpe-/killinge-erklæring. Her skal opdrætter attestere, at hvalpen ikke har været i kontakt med vildtlevende dyr af arter, der er modtagelige for rabies. Denne blanket skal man have med hjem, som dokumentation.

Det er meget vigtigt at huske, at ovennævnte regler kun gælder for hvalpe, der ankommer direkte fra fødelandet. Dvs. at man ikke kan køre igennem Tyskland med sin 8-ugers hvalp, da de ikke tillader indførsel af hvalpe, der ikke er rabiesvaccineret. Man kan køre direkte fra Tyskland eller Sverige eksempelvis, men køber man sin hvalp i Italien, er det nødvendigt at booke et direkte fly.

Hvis man ønsker at købe en hvalp i udlandet og køre gennem Tyskland på vejen til Danmark, skal hvalpen være rabiesvaccineret. Ellers kan man risikere at hvalpen tilbageholdes og sættes i karantæne af de tyske myndigheder på ejers regning. En hvalp kan tidligst vaccineres mod rabies, når den er 12 uger gammel og herefter skal der gå min. 21 dage, inden vaccinationen betragtes som gyldig. Det betyder, at hvalpen først kan importeres fra fx Italien, når den er 15 uger gammel, hvis man skal transportere den gennem Tyskland.

Hvalpen skal registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark.

Hvis man ønsker yderligere vejledning er man altid velkommen til at kontakte Dansk Lagotto Klub: kontakt@dansklagottoklub.dk