Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Aktivitetsudvalg

Alle udvalg anses som udvalg under Dansk Lagotto Klub.

Bestyrelsen er ansvarlig beslutningstager for alle udvalg og kan for nærmere afgrænsede områder give udvalget bemyndigelse til at handle på bestyrelsens vegne.

Udvalg nedsat af Dansk Lagotto Klubs bestyrelse udfører arbejdsopgaver for bestyrelsen, som fastlægger de overordnede rammer.

Udvalgets opgave er at fremføre forslag til bestyrelsen og træffe beslutninger i henhold til bemyndigelsen herunder.

Bestyrelsen holdes underrettet om alle betydende forhold og kan komme med indsigelser. Alle medlemmer kan deltage i udvalgsarbejde.

Et bestyrelsesmedlem inkl. suppleant koordinerer og er udvalgsformand.

Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen og har tavshedspligt. 

Udvalget laver en opgavebeskrivelse, som godkendes af bestyrelsen.


 

 

 

Vil du deltage i aktivitetsudvalget, så mail meget gerne til dansk.lagottoklub@gmail.com

 Overordnede rammer:

Det overordnede formål for aktivitetsudvalget er

  • at aktivere de medlemmer, der ikke er aktive i DLK og
  • at gøre medlemskab af Dansk Lagotto Klub så attraktivt, at antallet af medlemmer øges.

Bestyrelsen ønsker, at der etableres aktivitetsudvalg for Sjælland, Jylland og Fyn.

  • De tre aktivitetsudvalg refererer selvstændigt til bestyrelsen.
  • Klubben ønsker, at der samarbejdes på tværs af landsdele.  

Metode: 

  • Planlægge og afholde aktiviteter, som udbreder kendskabet til Lagotto-racen;
  • fremme interessen for Dansk Lagotto Klub og
  • gennem forskellige aktiviteter gøre medlemskab mere attraktivt.

Ved afholdelse af aktiviteter skal det tilstræbes,

  • at arrangementerne er i økonomisk balance. 
  • Bestyrelsen orienteres behørigt.
  • Aktivitetsudvalget udarbejder kortfattet beskrivelse af formål, rammer og budget og afleverer det bestyrelsen til beslutning.