Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Generalforsamling 2018


Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Lagotto Klub

lørdag den 25. maj 2019 kl. 10.00 hos

Sorø Hundevenner, hos Sorø Hundevenner, Kongevejen 11, Pedersborg, 4180 Sorø.

 

 1. Valg af dirigent -
 2. Valg af referent -
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning og godkendelse af denne
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
               ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter:
               Nuværende bestyrelse
 1. Helle Lauridsen - på valg, modtager ikke genvalg
 2. Dorte Holsting - ikke på valg
 3. Pia Damkjær Pedersen - ikke på valg
 4. Sanne Weinreich - på valg, modtager genvalg
 5. Kristian Olesen - på valg, modtager genvalg
  Suppleanter
 6. 1. suppl. -
 7. 2. suppl. -
  9.        Valg af revisor og revisorsuppleant
              Revisor: Jan Leer på valg, modtager genvalg
              Revisor suppleant: Linda Bruhn Jensen - ikke oplyst om genvalg modtages
  10.       Eventuelt. Herunder: Aktivitetetudvalg
   
  Med venlig hilsen
                                                                                   
  Helle Lauridsen, formand
  Dansk Lagotto Klub
   
   
  Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden på helle@lauridsen.dk senest lørdag den 27. april 2019. Endelig dagsorden udsendes senest onsdag den 15. maj 2019.