Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Praktiske oplysninger

Meld dig ind!

Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Dansk Lagotto Klub, hvis man har en lagotto.

I folderen, som du finder i filerne her ved siden af, kan du læse om, hvad klubben arbejder for og om de muligheder et medlemsskab giver dig. 

 

I Danmark har vi kun få lagottoer og det er derfor vigtigt, at vi står sammen for denne dejlige race! 


Folder- forside


Indeholder: - Hvorfor medlemsskab af Dansk Lagotto Klub - Dansk Lagotto Klub arbejder for... - Bestyrelsens opgave ...

Folder - bagside


Indeholder: - Sammenhold som klub er vigtig! - Dansk Lagotto Klub blev stiftet fordi... - Din lagotto forventer noget af dig ...

Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ind i Dansk Lagotto Klub, er du meget velkommen. Du bedes i så fald kontakte klubben. Du vil derefter få et svar med de oplysninger, du har brug for.

Et medlemsskab koster 300 kr. pr. kalenderår. Starter det 1. år efter 1/7 betales 150 kr. og gælder kalenderåret ud. For hvalpe under 6. mdr. ved indmeldelsen er prisen det halve.

Klubben har en særaftale for avlere, som er medlemmer af Dansk Lagotto Klub. Flere oplysninger om denne fås ved henvendelse til klubben.


Betalinger

Kontingenter indbetales på klubbens kontingentkonto i

SparNord Bank reg. nr. 9282 konto nr. 45 78 31 08 57

Alle aktiviteter, merchandise m.v. indbetales på klubbens aktivitetskonto i

SparNord Bank reg.nr. 9282 konto nr. 45 78 31 08 65 

eller MobilePay 15 11 12

begge kan  benyttes til indbetalinger af aktiviteter og IKKE kontingenter og kontakt.

Husk altid at skrive medlemsnr. og betalingsårsag og/eller giv besked på indbetalingen.