Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK


 

 

 


 

 


Referat for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klubs bestyrelse

mandag den 12. november 2018 kl. 19.45 - 21.00 via Skype. 
 
Til stede: Helle Lauridsen, Carsten Knudsen, Kristian Mikael de Freitas Olesen, Sanne Weinreich Christensen Afbud: Dorte Holsting Referent: Sanne Weinreich Christensen 
 
Dagsorden: 
 
1. Hjemmeside/Facebook - status Herunder drøftelse af hjemmesidens fremtid. Helle har taget over igen, hvilket er ok, men der skal findes en anden løsning senere. 
 
2. Klippekursus med Martin Nilsson -  fastsættelse af pris -  tilmelding indtil nu -  observatører? Er det noget vi bør overveje? I så fald skal Martin spørges og  pris fastsættes. 
 
3. Aktivitetsudvalg - Sjælland 
 
4. Siden sidst 
 
5. Eventuelt - herunder fastlæggelse af næste møde 
 
Ad. 1: Der har været forespørgsler vedr. trøffelbootcamp på Facebook og i nyhedsbrevet fra november var en opfordring til at melde sig til Kristian, hvis man var interesseret i at deltage i en gruppe. Da Pia har forladt bestyrelesn ligger hjemmesiden pt hos Helle igen. Der skal træffes beslutning om hvordan den skal håndteres fremover. Der er muligvis en person i klubben som er interesseret. Hvis webmaster ikke sidder i bestyrelsen, bør opslag til siden gå gennem et bestyrelsesmedlem, så det sikres at opslaget er i overensstemmelse med bestyrelsens holdninger, at medlemsopslag er fra klubmedlemmer og aftaler om opslag fra ikke-medlemmer behandles i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Valg af en evt. ny udbyder af hjemmeside bør ske ved udløb af bindingsperioden. Dog skal en evt. ny hjemmeside fortsat være let at uploade på, så flere vil kunne bruge den. Der forsøges at finde en ny webmaster. 
 
Ad. 2: 9 personer er tilmeldt på kurset på Sjælland, så kurset oprettes. I Jylland er der 4 tilmeldte. Kurset ligger næsten et år ude i fremtiden. Der kan max være 10 på et kursus. Alle er velkomne både begyndere og mere erfarne klippere. Prisen er 550 kr per deltager for medlemmer af Lagottoklubben, mens det koster 750kr for ikke-medlemmer. Klubben giver således et mindre bidrag til medlemmer af Lagottoklubben. Enkelte har spurgt om de kan deltage som observatør på kurserne. Der kan ikke  tages stilling til om observatører er velkomne, da der er nogle praktiske forhold som ikke er på plads endnu. Dette drøftes på et af de næstkommende bestyrelsesmøder.  
 
Ad. 3: Aktivitetsudvalg Sjælland: Trøffelkursus under forberedelse. Pia og Kristian vil lave enkelte ture og der er muligvis endnu et medlem, som vil lave en eller flere ture. Det har dog været vanskeligt at finde fri weekender. Der forsøges at lave en plan for et halvt år ad gangen. Sundhedsudvalg: oplæg vedr. sundhed på hjemmesiden er fremsendt til kommentering i udvalget. 
 
Ad. 4:  Mobilepay nummer for Lagottoklubben koster 500kr i oprettelse. Det koster 75 øre per gang det anvendes. Det blev besluttet at oprette et sådant nummer. Muligheden for at samle klubbens konti til én undersøges med det formål at undgå ekstra gebyrer. 
 
Ad. 5: Næste møde: 7. januar 2019. God Jul og Godt Nytår 😊