Dansk Lagotto Klub

Klubben for Lagotto Romagnolo

Referat fra sidste møde


Referat af bestyrelsesmøde i DLK

 søndag 3. december og 10. december, kl. 19.30 – 20 på Skype.

Tilstede:

Formand, Helle Lauridsen, 3/12 og 10/12

Kasserer, Kristian Olesen, 3/12 og 10/12

Bestyrelsesmedlem, Kira Sand, 3/12 og 10/12

Næstformand, Dorte Holsting, 3/12 og 10/12

Bestyrelsesmedlem, Rune Richtendorff, 10/12-17

 

1. Kort skitsering af hændelsesforløbet, herunder hvor ligger sagen nu?

 

DLK’s kasserer, Kristian var syg og havde feber. Samme dag modtog han mailbesked, som var sendt fra DLK’s formand, Helles mailadresse om straks at overføre 34.000 kr. fra foreningens konto til en konto i England.

 

Kristian svarer på den tilsendte mail, at han har brug for uddybende oplysninger. Han får svar med bankforbindelse og andre uddybende oplysninger. Herefter udbetaler han pengene.

 

Helle modtager dog ingen mail fra Kristian denne dag. Først en uge senere får Helle besked fra banken om, at et beløb på 34.000 kr. er hævet på foreningens konto og sendt til en engelsk bankkonto.

 

Efterfølgende henvender Kristian sig til Vestegnens politi og anmelder svindelsagen. Sagen ligger nu i afdelingen for økonomisk kriminalitet. Helle har sidenhen fået besked fra banken om, at pengene er gået tabt. Kristian fortæller, at han den pågældende dag ikke helt var sig selv pga. influenza, og at han beklageligvis på dagen ikke undrede sig over mailen eller beløbets størrelse.

 

2. Hvordan undgår vi, at det sker igen?

Fremover er aftalen, at der ikke må ske udbetaling på mere end 300 kr. fra foreningens konto uden forudgående kontrolopkald til formanden. Undtaget er faste kreditorer/faste samarbejdspartnere som, Dkk ... Aftaler om udbetalinger over 300 kr. skal fremover desuden fremgå af referat fra bestyrelsesmøde, før beløbet hæves på foreningens konto.

 

3. Hvordan og hvornår orienteres medlemmerne?

Der er delte meninger. Det diskuteres, hvad der vil være rigtig at gøre ift. til storbestyrelse og medlemmer. Det aftales, at der afholdes endnu et møde 10.12.17 med nærværende dagsorden, hvor også Rune deltager. Rune har ikke fået Skypeforbindelsen til at fungere under mødet og har deltager derfor ikke i mødet 03.12.17 fra kl. 19.30 - 20. 

 

Alle nødvendige dokumenter i sagen lægges ud til medlemmerne og links til medieomtale vedlægges.

 

Kristian udarbejder et forslag til orienterende brev, som Kristian og Dorte drøfter skrivelsen og sender den til resten af bestyrelsen til godkendelse.

 

4. Orientering af storbestyrelsen?

Suppleanterne orienteres på telefon forud for udsendelsen af skrivelsen til alle medlemmer.

 

Ref.: Dorte

 

Links til mediers dækning af lignende sager:

https://www.tv2lorry.dk/artikel/it-kriminelle-svindler-8-foreninger-200000-kr

https://www.mja.dk/artikel/fup-mail-snyder-forening-for-34000-kroner

http://www.lokalavisen.dk/idraetsforening-svindlet-for-34000-kroner-nu-advares-andre-klubber-og-foreninger-/20171110/artikler/171119982/1265

https://vafo.dk/ikastbrande/Foreninger-forsoegt-fuppet-for-tusindvis-af-kroner/artikel/493483


Del siden:
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk