Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Referat fra generalforsamling i Dansk Lagotto Klub

Lørdag den 16. maj

hos Sorø hundevenner

 

 1. Valg af dirigent - Kristian Olesen
   
 2. Valg af referent - Jens Lauridsen
   
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere - Udsat - vælges senere ved behov
   
 4. Formandens beretning og godkendelse af denne – Formandsberetning efter referatet.
   
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge) - Godkendt
   
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent. Forslag til kontingenter – nuværende på kr. 300 pr kalenderår fortsætter, men ændring for hvalpe

  - Bilag med bestyrelsens forslag fremlagt og godkendt

   
 7. Hvilke aktiviteter er medlemmerne interesserede i? Er der forslag til nye tiltag?
  Klippekurser - også opslået på Sjælland i større omfang*
  Sporkurser - også opslået på Sjælland i større omfang

  *Lokaler på Sjælland er meget dyre, men hvis flere medlemmer slår sig sammen og finder/har et sted der kan afholdes kursus aftales tid og sted med Annette/evt. Helle og kurset afholdes til rabatpris (200 kr.). Regler i medlemsområdet på hjemmesiden.

   
 8. Valg til bestyrelse og suppleanter:

  a.  Bestyrelse
       Mette Lauridsen - ikke på valg
       Dorte Holsting - ikke på valg
       Helle Lauridsen - genvalgt uden modkandidat
       Annette Juel Larsen – genvalgt uden modkandidat
       Kristian Olesen - ikke på valg

  b. Suppleanter
      1. suppleant - Tanja Schrøder Hansen valgt
      2. suppleant - Anne Klinck Ewing valgt

   
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Revisor: Arne Jensen - genvalgt
  Revisor suppleant: Pia Raabe valgt

   
 10. Forslag: Klubbens bestyrelse skal arbejde på at få DKK til at registrere flere sundheds DNA-prøver, så de kan gå i arv til hvalpe. Dette gælder bl.a. for Furnishing-genet.

  - Vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde for at få registreret DNA-prøver i DKK, så sygdomsfri resultater af prøver har mulighed for at blive videreført fra forældre til hvalpe.

   
 11. Hvad kan Dansk Lagotto Klub sætte ind overfor matadoravl?

  Emnet drøftet. Når/hvis bestyrelsen bliver opmærksom på problemet, går sagen videre til DKK og følges op i bestyrelsen. Medlemmerne bedes henvende sig til klubbens bestyrelse, hvis de bliver opmærksomme på matadoravl (en hund med mange afkom).

   
 12. Områderepræsentanter etablerer ture i det område disse repræsenterer.

  København/Amager – Annette Juel Larsen
  Øst- og Midtjylland – Birthe Jensen/Vibeke Klausen

  I øvrigt kan alle interesserede medlemmer arrangere ture i deres område med annoncering på hjemmesiden

   
 13. Eventuelt.

  Div. udstillinger omtalt.
 
     Underskrevet af:
 
    Jens Lauridsen, referent
    Kristian Olesen, dirigent
    Helle Lauridsen, formand


Formandsberetning 

Bestyrelsen, som blev nedsat på sidste generalforsamling, kom ikke i gang lige med det samme. Der var lidt forskellige vanskeligheder med sygdom og ferie, og da det var overvundet skulle de sidste medlemmer lige have Skype, inden vi kunne komme i gang. Vi har til gengæld taget revanche siden. Over Skype har bestyrelsen afholdt 14 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
 

Som det er de fleste bekendt har der været en del turbulens på forskellige sociale platforme omkring lagottoer og -avl, hvilket flere medlemmer har taget afstand fra og de har derfor meldt sig ud af klubben. Nogle har direkte refereret til debatten, som de ikke ville støtte, mens andre har nævnt det, som begrundelsen efter jeg har skrevet til dem. Alle har fået beskeden at lagottoklubbens bestyrelse ikke har noget med Facebookgruppen at gøre på trods af navneligheden. . Facebookgruppen hedder lagottoklubben og en del af de medlemmer, der har fulgt den til tider meget hårde debat bl.a. på Facebook har aldrig været medlemmer af vores klub.
 

Kort fortalt er medlemstallet ”raslet ned” og en del tidligere medlemmer har vi slet ikke hørt fra, de har bare ikke betalt kontingent. Vi er nu nede på 72 medlemmer. Der kommer jævnligt nye medlemmer, men vi kan mærke at der ikke kommer nogle fra avlerne. Senere på denne generalforsamling under kontingenter vil der blive fremsat et forslag, som vi håber, kan råde lidt bod på dette.
 

Bestyrelsen har måttet svare på forskellige henvendelser til klubben, bl.a. i førnævnte sag, men også vedrørende sager sendt fra DKK bl.a. vedrørende dispensationer, hvor avleren ikke har fået ansøgt om godkendelse i DKK inden parringen.
 

Hjemmesiden har vi haft en del problemer med. Først var det hvem sender til webmasteren og hvad? Når man ikke selv sidder med den kan det være vanskeligt at få tingene til at se sådan ud, som man selv forestiller sig og det kan være vanskeligt at få overblik over, hvad der bør fjernes. Dernæst ønskede Kirsten Paniztsch, på baggrund af den tidligere omtalte debat på Facebook at få fjernet billeder og tekster, hvor Yduns Blue indgik.
 

Bestyrelsen vidste ikke, hvad aftalen med Design Line, hvor hjemmesiden ligger, egentlig var, og det viste sig, at en eller flere fra bestyrelsen skulle overtage administrationen af siden.  Der skal bruges en del tid på at lære, hvordan man styrer det system, som de kører. Det vil nu blive dyrere år efter år, hvis vi ikke får en eller flere oplært i systemet.  Det kan dog ende med at det giver sig selv, for med det nuværende antal medlemmer har vi nok slet ikke råd til en hjemmeside af den art.
 

I årets løb har der været arrangeret klippekurser, udstillinger, spor på forskellige niveauer og en del gåture. I Jylland har vi vores to gæve piger Birthe og Vibeke, som gør et rigtig godt arbejde i Jylland med klippekurser og med hjælp fra andre medlemmer er de aktive med spor og gåture. På Sjælland er det Annette, der trækker læsset, men heldigvis er der også andre på Sjælland, som gerne arrangerer ture. Der kommer ikke så mange på klippekurserne, men i håb om at det udvikler sig, bliver kurser afholdt på trods af ringe tilmelding. Det går bestemt væsentlig bedre med gåturene, som i mange tilfælde har en pæn tilslutning.
 

I år er vi også startet med mentalbeskrivelser, det er Dorte, (som ikke kunne komme i dag) der er ansvarlig for det. Bestyrelsen har i fællesskab udarbejdet en profil, som fortæller, hvordan vi ønsker lagottoen udvikler sig mentalt og Dorte og undertegnede var på Fyn for at færdiggøre profilen sammen med DKK.
 

Her i maj afholdt klubben så sit 1.mentalbeskriverarrangement i Jylland. Der er netop kommet noget/er noget på vej om dagen på hjemmesiden både i tekst og billeder.


Der har været rift om klippebogen og den er snart udsolgt. Vi er ved at lave et nyt tiltag, som dog ikke bliver en trykt bog, men en eller anden form for digital løsning. Jeg mangler nogle fotos som viser dele af processen.  Så tag gerne nogle fotos, når I klipper og send dem til mig.

 

 

Helle Lauridsen, formand

Dansk Lagotto Klub


Regnskab 2014

 


Kontingentet gælder for et kalenderår.
 
Priser: 1. jan. - 31. dec. / 1. år ved indmeldelse efter 1/7 året ud
Enkelt medlem: kr. 300 / kr. 150
Øvrige fra husstanden: kr. 150 pr. medlem - gælder for indmeldelse hele kalenderåret.
 
Kalenderåret for indmeldelse
Hvalpe under 6 mdr. 
Priser: 1. jan. - 31. dec. / 1. år ved indmeldelse efter 1/7 året ud
Enkelt medlem: kr. 200 / kr. 100
Øvrige fra husstanden: kr. 100 pr. medlem - gælder for indmeldelse hele kalenderåret
 
Hvalpe under 6 mdr. tilmeldt af avler, som er medlem af Dansk Lagotto Klub
Priser: 1. jan. - 31. dec. / 1. år ved indmeldelse efter 1/7 året ud
Enkelt medlem: kr. 100 / kr. 75
Øvrige fra husstanden: kr. 100 pr. medlem - gælder for indmeldelse hele kalenderåret
  
Frist for indbetaling af det årlige kontingent er den 15. februar.  
Ved tilmelding/betaling bliver et medlem tilmeldt klubbens nyhedsmail.